Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

ADI Harghita

Obiecte principale de activitate

  • ✔ dezvoltarea și popularizarea turismului (facilitarea accesului la oportunități de dezvoltare a operatorilor în domeniul turismului; dezvoltarea cadrelor instituționale în sectorul turistic; organizarea târgurilor, expozițiilor, conferințelor turistice; realizarea publicațiilor; participare la proiecte tematice (ex. Via Mariae) și popularizarea turismului religios și cultural, etc.);

  • ✔ amenajarea zonelor protejate (realizarea de studii, cercetări; administrarea zonelor protejate; dezvoltarea de programe și proiecte în domeniul turismului sustenabil)