2013. jún. 12.

Kutatást és környezetvédelmet támogat a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

Öt civilszervezet írt alá finanszírozási szerződést és négy fiatal kutató vette át díját a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatójától és Hargita Megye Tanácsa elnökétől július 3-án a csíkszeredai megyeházán.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás – amelynek 17 önkormányzat, köztük a megyei tanács a tagja – 2012. évi pályázati kiírásán olyan civil szervezetek pályázhattak, amelyek alapító okirataiban szerepel a természet és/vagy környezetvédelmi tevékenység. Több támogatott tevékenység közül választhattak a pályázók, mint például: környezettudatos nevelés iskolákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek népszerűsítése, ismeretszerző táborok szervezése gyerekek számára.

 

A kiírásra öt pályázatot nyújtottak be, amelyek mind nyertek:

1. PRO DITRO Egyesület – „Ehnaton fáraó birodalma” (2012. évi sátortábor a 020 Lovag Takó János cserkészcsapat szervezésében)

2. GYILKOSTO ADVENTURE Egyesület – Az ökoturizmus népszerűsítése a Barlangos Patak Natura 2000-es területen

3. Eco Alpin Club Harghita Turisztikai Egyesület – Gyakorlati interaktív (öko)oktatás környezeti nevelés tantárgyban tanulók részére

4. AMOEBA ECO CENTER Egyesület – A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkot magában foglaló ROSCI0027, ROSPA0018 Natura 2000-es természetvédelmi területek népszerűsítése

5. Vaslábi Ifjúsági Egyesület – A Fenék Rétláp Természetvédelmi Terület múltja, jelene és jövője.

Mind az öt pályázatot nyertesnek ítelte az elbíráló bizottság, amelyek esetében az igényelt össztámogatási érték 15 490 lej.

A civilek mellett a társulás kiemelt figyelmet fordított a fiatal kutatók egyedi kutatási ötleteinek támogatására is. A támogatott tevékenységek közé tartoznak, többek között, a fogyóeszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei. A társuláshoz benyújtott hét pályázat közül négyet díjaztak az elbírálóbizottság döntése alapján:

I. díjat – 4000 lej – nyert Bálint Emese Éva A zöld fluoreszcens fehérje felhasználása nehézfémek ivóvízből és vérből való kimutatására című pályázatával. A II. díjban – 3000 lej – Kapás Árpád részesült A bakteriális cellulózon alapuló polimer kompozitok biológiai lebomlásának vizgálata és megvalósítása  kutatói munkájáért. A III. díjat – 2000 lej – Ferencz Lehel nyerte A növényi kultúrák kórokozóinak és kártevőinek irtása a Gyergyói-medencében megtalálható növényvilágból nyert különféle biodinamikus oldatok használatával című munkájáért. Különdíjat – 1000 lejt – kapott Bodor Zsolt Pichia pastoris immobilizálásának tanulmányozása keményítőbontó enzimek heterológ expressziójához, bioetanol előállítása című kutatásáért. Ezzel a társulás segíteni szeretné a kutatómunka folytatását, és ösztönözni szeretné a fiatal kutatókat a megye fejlesztése szempontjából hasznos és innovatív kutatások végzésére.

Gászpor István, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója elmondta, hogy mivel az 50 ezer lejes keretet nem sikerült teljesen lehívni, a fennmaradó közel 35 ezer lej összegre újabb pályázatot írnak ki év végéig civilszervezetek számára.

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke szerint meg kell becsülni a fiatal kutatókat, hiszen a térség jövője szempontjából kulcsfontosságú az itthon tartásuk. Mint mondta, Hargita Megye Tanácsa törekszik erre, példaként említette, hogy a megyei tanács munkatársainak körülbelül egyharmada a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karairól kikerült fiatalokból áll. A civilszervezetek pályázataira kitérve a tanácselnök elmondta, hogy Hargita megye egyedülálló Európában a természeti adottságait tekintve, hiszen területének több mint egyharmada Natura2000-es besorolású, azaz természetvédettnek számít.

– Nem állíthatunk minden sarokra rendőrt, ezért a civilszervezetek tevékenysége nagyon fontos környezettudatos nevelés szempontjából is – méltatta Borboly Csaba a nyertes egyesületek tevékenységét.

 

Csíkszereda, 2012. július 3.

www.borbolycsaba.ro


A Csiki Tv tudósítása itt tekinthető meg.

Vissza