2013. jún. 12.

Környezetvédelmi konferenciát rendeztek Marosfőn
Környezetünk szolgálatában címmel tartott szakmai konferenciát a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás április 13-án, pénteken Marosfőn.

A találkozó célja egy egészséges párbeszéd kialakítása az adminisztratív, a civil és a vállalkozói szférák között a természetvédelem, a környezetvédelem és a turizmusfejlesztés területén. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás mint önkormányzatok által létrehozott civil szervezet fő törekvése a közigazgatási és civil szféra közti párbeszéd és együttműködés erősítése.
Az eseményen részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki köszöntőbeszédében kifejtette, hogy lehet keresni, ki a hibás a Natura2000-es területek kiterjesztésében, de ennek nem sok  értelme van, sokkal inkább arra kell összpontosítani, hogy közösen, együtt dolgozva és gondolkodva sikeresen tudjuk hasznosítani a természetvédelmi területeket. A tanácselnök elmondta, hogy a megyei tanács ennek érdekében több millió euró értékű projektek kidolgozását vállalta a területek gyámjaival és adminisztrátoraival közösen.

A rendezvényen felszólalt Szép Róbert, Hargita Megye Tanácsa fejlesztési igazgatóságának vezetője is, aki ismertette a megyei tanács környezetvédelmi projektjeit, őt követte Hegyi Barna, a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park igazgatója, aki természet és környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Gászpor István, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója bemutatta a szervezetet, ennek kialakulását, tagjait, célkitűzéseit és jövőbeli terveit. Gászpor elmondta, hogy két területen fejti ki tevékenységét a szervezet: turizmusfejlesztés és népszerűsítés, valamint környezet- és természetvédelem. Az idei tervek közt szerepel több környezetvédelmi és turisztikai projekt kidolgozása, melyek összértéke több millió euró.

Both József, a Környezetvédelmi Ügynökség munkatársa a Natura2000 program előnyeit mutatta be a hallgatóságnak, külön kiemelve, hogy nem szabad a program negatív aspektusaira szorítkozni, hiszen több esetben a Natura2000-es szabályozásoknak köszönhető, hogy Hargita megyei lakosok ezrei nem szennyezett ivóvizet fogyasztanak háztartásaikban.

Laczkó Zoltán, a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park munkatársa a park felbecsülhetetlen természeti értékeit mutatta be, és elmondta, hogy a jövőben több figyelmet kell szentelni az értékmentésnek, ugyanakkor nagyon fontos a nemzeti park bekapcsolása a turisztikai körforgásba.

Miklós Júlia, a Zöld SzékelyFöld Egyesület képviselője előadásában a környezettudatos nevelés és magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet, és elmondta, hogy a környezet és természetvédelem nem kizárólag a „zöldek” feladata, mindannyiunkban már gyerekkortól kell, hogy tudatosuljon a környezet megóvásának és tiszteletének fontossága.

Dr. Horváth Alpár egyetemi oktató, turisztikai szakértő az idegenforgalom természetvédelemre gyakorolt hatásait vázolta fel. Elmondása szerint Hargita megye turisztikai sikerének kulcsa a természeti értékekben rejlik, kiemelt figyelmet kell azonban szentelni a tervezési, kivitelezési és népszerűsítési folyamatoknak.

Dobos Alpár, a Hargita Megye Tanácsa Energiatakarékossági Közszolgálatának munkatársa az alternatív energiaforrásokról értekezett, felhívva a hallgatóság figyelmét a megújuló energiák gazdag tárházára megyénkben és az ebben rejlő potenciálra.

A rendezvény meghívottai a felcsíki és gyergyószéki közbirtokosságok, polgármesteri hivatalok, erdészeti hivatalok, a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park és a környék civil szervezeteinek képviselői voltak.

Csíkszereda, 2012. április 13.

Vissza