2014. okt. 30.

Csíksomlyó nemzetstratégiai szerepéről és a Mária út magyarországi és erdélyi hálózatának infrastrukturális fejlesztéséről tartottak konferenciát október 16-18. között, a csíksomlyói Hotel Salvator konferenciatermében.

A konferenciát az Erdélyi Mária Út Egyesület szervezte, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának hatékony támogatásával. A konferencia főtámogatója a magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. A rendezvényt támogatta Hargita Megye Tanácsa és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala is.
A megnyitón köszöntőt mondott Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségügyi és civil társadalmi kapcsolatokért felem'lős államtitkára, Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, P. Böjte Mihály OFM, a Csíksomlyói Kolostor házfőnöke, Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Barti Tihamér Hargita Megye Tanácsa alelnöke és házigazdaként Szakács F. Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület elnöke.
A köszöntőket követő első panelben Csapai Árpád, a Sapientia EMTE egyetemi lelkésze međugorjei tapasztalatairól beszélt.
Mosolygó Tibor, a Máriapócsi Kegyhely lelki igazgatója, Máriapócs fejlesztési terveit mutatta be.
Dénes Anita, a Ferences Rendtartomány Fons Sacer belső egyházjogi személy projekt koordinátora, Mátraverebély-Szentkút vallásturisztikai projektjeit ismertette.
P. Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója Csíksomlyó szerepéről beszélve hangsúlyozta, hogy Csíksomlyó nemcsak a hitnek, hanem a kultúrának, a nemzeti hovatartozásnak is a helye.
P. Balla Barnabás, pálos szerzetes a pálosok szemével mutatta be a częstochowai kegyhelyet, amely a történelem során a szabad lengyelség szimbólumává vált.
Soltész Miklós államtitkár előadásában a fiatalok bevonásának szükségességét hangsúlyozta.  Bejelentette, hogy a Magyar Kormány húszmillió forinttal támogatja a csíksomlyói kegyhely fejlesztését.
Az előadások második blokkjában Anton Wintersteller, az ausztriai zarándokutak projektvezetője a búcsú és a zarándoklat közti különbséget emelte ki.
Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi

Áron Múzeum igazgatója, Márton Áron püspök és Csíksomlyó kapcsolatáról beszélt.
Tövissi Zsolt műépítész képekkel illusztrálva, Csíksomlyó infrastrukturális fejlesztési tervét mutatta be.
Az ebéd utáni első kerekasztal-beszélgetésen a Csíksomlyó ügyében érintetteket ültették egy asztalhoz. A beszélgetés moderátora Ft. Msgr. id. Szász János, pápai káplán, kanonok volt. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Antal Attila, Csíkszereda alpolgármester, Mátéffy Győző a közbirtokosság képviselője, Balázs Zsóka, a csíksomlyói Szent István Otthon vezetője, és P. Bőjte Mihály OFM a Csíksomlyói Kolostor házfőnöke. A résztvevők egyetértettek abban, hogy Csíksomlyó infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatosan az egyeztetéseket, az álláspontok közelítését, folytatni kell.
Barti Tihamér alelnök ismertette, hogy Hargita Megye Tanácsa a Recultivatur európai uniós projekt keretében segítette Csíksomlyó csatlakozását a Mária Út hálózatához, amely projekt a vallásos és kulturális turizmus népszerűsítését tűzte ki célul. A Mária Út építése ugyanakkor az összefogás, az önzetlenség különlegesen szép példája, továbbá ennek az útnak nagy hozadéka kell legyen a szellemi feltöltődés, mondta az alelnök. Hozzátette: ezek a tevékenységek ahhoz vezetnek, hogy egészséges és aktívabb kapcsolat alakuljon ki az egyház, a civil szféra, és a döntéshozók között. Barti Tihamér reményét fejezte ki, hogy a megyei tanács az elkövetkezőkben is tudja támogatni a hasonló programokat.
A délután másik két kerekasztal-beszélgetésén a délelőtti jó példákat részletezték és szó esett az európai uniós pályázatokról, ezekkel kapcsolatos magyarországi tapasztalatokról. Itt Barti Tihamér arról biztosította a jelenlevőket, hogy a megyei tanács, kalákakezdeményezésének kibővítéseként partnerséget tud vállalni Csíksomlyó és környékének fejlesztésében, amelyhez egy egységes koncepció szükséges az egyház, az önkormányzatok, a civil szféra összefogásával.
Szombaton szűk körben a magyarországi és erdélyi Mária út Egyesület egyeztetett a zarándokút magyarországi és erdélyi szakaszának fejlesztéséről.
A konferencia összességében sikeres volt, a sajtó nagy terjedelemben beszámolt róla. Megítélésünk szerint a rendezvény elindította a szükséges párbeszédet Csíksomlyó infrastrukturális fejlesztése érdekében, úgy, hogy a lelki tartalom is megmaradjon.
Ezúton is köszönjük Hargita Megye Tanácsának anyagi támogatását, és azt is, hogy a konferencia része lehetett a Székelyföld Napok rendezvénysorozatnak.

Dr. Szakács F. Sándor, Erdélyi Mária Út, elnök

Vissza