2013. jún. 12.

A Generációk iskolája projekt a Fiatalok Hargita megyében 2020 koncepció része, amelynek célja a fiatalok, mint értékes helyi erőforrás bevonása a megye fejlődési folyamataiba.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás a projekt megvalósítása által a Hargita megyei életminőség növelését tűzte ki célul, hozzájárulva az általános társadalmi fejlődéshez. Nonformális oktatási projektek megszervezése által hozzá lehet járulni a fiatalok tudatosságának és készségeinek fejlesztéséhez. Ezen új projekt egy találkozósorozatot valósít meg, amely keretein belül a kulturális élet és az üzleti szféra jelentős képviselői, sikeres közéleti és élettapasztalattal rendelkező személyiségek találkoznak és beszélgetnek középiskolás diákokkal tanítás és inspiráció céljából.
Ezen beszélgetések egy egyedi megnyílvánulási felületet hozhatnak létre meghívottak és diákok között, amely egy valódi párbeszéddel kapcsolja össze a generációk képviselőit. A meghívottak élettapasztalataikról, karrierjükről és olyan eszmékről, értékekről mesélnek amelyeket pályafutásuk során követtek. Helyet és lehetőséget biztosítanak a diákok kérdéseinek és hozzászólásainak, ezáltal közvetlen, generációk közti kapcsolatot hoznak létre egy kötetlen.

A mai fiatalság egy digitális társadalomban nő fel, ehhez próbál igazodni a projekt is. Webes csatornákat használ a beszélgetéssorozatok meghirdetésekor és a találkozások anyagai is megjelennek majd különböző internetes felületeken.
A beszélgetések során készített videók, fotók és dokumentációk nyilvánosan elérhetőek lesznek a projekt hivatalos oldalán is. Ezek a későbbiekben egy digitális anyag-gyűjteményt alkotnak, amely elérhető lesz a kulturális fogyasztók széles körében is. Ezen felül, az oktatófilmek hozzájárulnak egy intellektuális adatbázis felépítéséhez, amely fontos és hasznos a Hargita megyei generációk számára.

 A projekt megfogalmazásának alapötlete az idősebb generációhoz tartozó helyi és kiemelkedő személyiségekkel való beszélgetések során született meg, hiszen a tőlük származó tapasztalatok, életfelfogások egy fontos „alapanyagot” képezhetnek a fiatal generációk számára. 

Ilyen jellegű projektek már korábban is megvalósításra kerültek oktató és nemzetközi kulturális céllal. Példa erre a TED Hálózat, a Mindentudás Egyeteme, az Adatbank Cafe vagy a Discovery Iskola amelyek célja, hogy szellemileg ösztönözzék a diákokat, és hogy integrálják az oktatási folyamatokba az audio-video és a new media eszközeit.

Vissza