2012. dec. 20.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, partnerségben Hargita Megye Tanácsával és a PONT Csoporttal, az Országos Kulturális Alap támogatásával városi környezetben tevékenykedő szervezetek menedzserei és munkatársai számára szakmai találkozósorozatot szervezett

- melynek célja volt a kulturális menedzsment területén használt ismeretek bővítése és közös ötletbörze egy megyei szintű kulturális projektportfólió kidolgozására, amely a megyei, kultúra terén érintett intézmények számára útmutatóként szolgál majd források szervezésére és egy megyei kulturális stratégia alkalmazására.

A szakmai találkozók keretében kultúra, menedzsment, közkapcsolatok, település és térségfejlesztés területén jártas szakértők tartottak előadásokat, amelyek célja az volt, hogy szakmai kiegészítőt nyújtsanak a már számos elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező helyi menedzsereknek és kultúra területén, köz- és civil szektorban egyaránt tevékenykedő személyeknek.

A partnerek által a találkozók során az elméleti tudástranszfer mellett olyan gyakorlati tapasztalatcserére is sor került, illetve a találkozók célcsoportja úgy fogalmaztak meg strukturált formában ötleteket és igényeket, hogy azok a projektet követően használhatók legyenek a különböző közpolitikai döntések, kulturális forrásszervezési tevékenység, valamint megyei szintű kulturális stratégiák alkalmazása terén.

A képzések hozzásegítik szervezetünket egy összefoglalóként működő, de használható és gyakorlatban alkalmazható stratégia kidolgozására, amely olyan valós tapasztalatokon, ötleteken és hiányosságokon alapul, amely vezérfonal lehet a jövő terveire és tevékenységeire nézve. A stratégiába bekerülő anyagok a Kulturális konferencia keretén belül lesznek véglegesítve, amely a konferenciát követően íródik meg. Egy letisztázott és jól kidolgozott stratégia segít az eligazodásban, az elérni kívánt célok megfogalmazásában és a követendő irányvonalak kiválasztásában. 

A képzések hozzásegítették szervezetünket egy használható és gyakorlatban alkalmazható stratégia kidolgozására, amely olyan valós tapasztalatokon, ötleteken és hiányosságokon alapul, amely vezérfonal lesz majd a jövő terveire és tevékenységeire nézve. A stratégiába bekerülő anyagok egy Kulturális konferencia keretén belül voltak véglegesítve, amely a konferenciát követően íródott meg. Egy letisztázott és jól kidolgozott stratégia segít az eligazodásban, az elérni kívánt célok megfogalmazásában és a követendő irányvonalak kiválasztásában.

Vissza