12 iun. 2013

În data de 1 iunie 2012 a fost organizată o conferinţă profesională la Odorheiu Secuiesc

12 iun. 2013

Consfătuire profesională la Gheorgheni

În data de 21 aprilie la Extensia Universitară Gheorgheni al Universităţii Babeş-Bolyai din grădina Csíky a fost organizată o consfătuire profesională, la care au fost invitaţi întreprinzătorii din domeniul turismului, reprezentanţii autorităţilor locale, specialişti din domeniul turismului, culturii şi economiei, lectori universitari şi studenţi.

12 iun. 2013

Ca activitate finală a proiectului intitulat “Promovarea ariilor protejate ROSCI0027, ROSPA-0018 Natura 2000 din cadrul Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş“, elaborat de Asociaţia Centrul Ecologic Amoeba, a fost realizarea unui panou informativ de 2 x 1 m şi montarea acestuia pe peretele de stâncă din Cheile Bicazului, care atrage atenţia asupra pericolului cauzat de comerţul cu floarea de colţ. Un alt rezultat al acestui proiect constituie editarea a 300 de pliante, 140 de broşuri, şi 40 de ghiduri în vederea promovării ariilor protejate ROSCI0027, ROSPA-0018 Natura 2000 din cadrul Parcului Naţional.

12 iun. 2013

Ca activitate finală a proiectului intitulat “Promovarea ariilor protejate ROSCI0027, ROSPA-0018 Natura 2000 din cadrul Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş“, elaborat de Asociaţia Centrul Ecologic Amoeba, a fost realizarea unui panou informativ de 2 x 1 m şi montarea acestuia pe peretele de stâncă din Cheile Bicazului, care atrage atenţia asupra pericolului cauzat de comerţul cu floarea de colţ.

12 iun. 2013

Conferinţă de protecţie a mediului la Izvorul Mureşului

În data de 13 aprilie, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita a organizat o conferinţă de specialitate intitulată “În slujba mediului înconjurător“. 

12 iun. 2013

Standul denumit Mesés Székelyföld, având un design unic sub formă de turtă dulce a fost prezent la cea de a doua ediţie a expoziţiei intitulate Ízek és Borok, organizată la Complexul Expoziţional Hungexpo din Budapesta, în perioada 23-25 noiembrie. În acest an reprezentanţa comună a fost asigurată de Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

12 iun. 2013

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita a organizat şirul de evenimente Şcoala generaţiilor, scopul acestora fiind cooptarea tinerilor în procesul de dezvoltare al judeţului, respectiv la contribuţia acestora în dezvoltarea socială a acestuia.  

Aceste întâlniri au oferit posibilitatea tinerilor şcolari de a se întâlni cu personalităţi marcante din sfera culturală şi comercială, personalităţile împărtăşindu-le tinerilor din experienţele lor. Conceptul cheie al proiectului este transferul de cunoştinţe, menirea acestuia fiind construirea unei punţi de legătură între generaţii.

12 iun. 2013

Conferinţă legată de rolul de dezvoltare a culturii

 

„Cultura este acel segment prin intermediul căruia administraţia publică are libertatea cea mai mare de exprimare, astfel în judeţul Harghita poate să se înfătuiască mai lesne strategia culturală”

12 iun. 2013

Rolul turismului în dezvoltarea teritorială – a fost tema conferinţei turistice, organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Grădina Csíky. Lectorii au reflectat asupra faptului că turismul reprezintă un sector căruia trebuie acordată o atenţie specială, mai mult consiliile locale şi judeţene au obligaţia de a acorda o atenţie sporită acestui sector deoarece exploatarea posibilităilor oferite de turism poate contribui la dezvoltarea economiei şi al întregii societăţi.

12 iun. 2013

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita sprijină activităţile de cercetare şi de protecţie a mediului înconjurător

În data de 3 septembrie cinci organizaţii non guvernamentale au semnat contracte de finanţare, totodată patru tineri cercetători au primit premii din partea directorului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita şi preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita la sediul palatului administrativ din Miercurea Ciuc.

12 iun. 2013

Consfătuire profesională legată de managementul cultural

În data de 24 octombrie, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita a organizat o consfătuire profesională adresată managerilor şi reprezentanţilor organizaţiilor culturale din zonele rurale şi urbane, la Centrul Multifuncţional din Şumuleu-Ciuc, în colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita şi Grupul PONT, cu sprijinul Fondului Cultural Naţional.

12 iun. 2013

Participanţii sosiţi din Gheorgheni, Sândominic şi Bălan precum şi organizatorii consideră că tabăra eco interactivă destinată elevilor, organizată în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi finanţată de Consiliul Judeţean Harghita şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita a fost de succes.