Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

ADI Harghita

Obiecte principale de activitate

    • dezvoltarea și promovarea turismului prin facilitarea accesului la oportunități de dezvoltare a operatorilor în domeniul turismului; dezvoltarea suportului instituțional în sectorul turistic; organizarea târgurilor, expozițiilor, conferințelor turistice; realizarea publicațiilor; participare la proiecte tematice (ex. Via Mariae) și popularizarea turismului religios și cultural, etc.
    • ocrotirea, amenajarea și promovarea zonelor protejate prin realizarea de studii, cercetări, administrarea zonelor protejate, dezvoltarea de programe și proiecte în domeniul turismului sustenabil