Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

ADI Hargita

EuroCluster Rural Tourism - szeptember

Szeptember 4-én online találkozón vettünk részt, amelynek témája az EU Rural Tourism felhívásra való jelentkezés és a kiértékelési procedúra volt. Szeptember 10-én lezárult az EU Rural Tourism projekt pályázati felhívása. Ezúton is köszönjük a Hargita megyei turisztikai kis- és középvállalkozások jelentkezését. Szeptember 15-én és 26-án online találkozót szerveztünk a turisztikai vállalkozásoknak meghirdetett pályázati felhívás kapcsán.

A projekt általános célja a "vidéki turizmus" alapvető jövőképének, célkitűzéseinek és működési struktúrájának kialakítása egy európai szintű klaszter létrehozásával: együttműködési mechanizmus létrehozása a regionális turisztikai klaszterek, a vidéki turizmus szakmai szervezetei, a helyi fejlesztési ügynökségek és a vidéki turizmus területén működő transznacionális tudáshálózatok összekapcsolásával; legalább 15 országban, legalább 190 olyan kis- és középvállalkozásból álló hálózat létrehozása, amelynek tagjai a digitális és zöld átalakulás terén képzésben/továbbképzésben részesülnek; fejlett vidéki turisztikai szolgáltatások életképes transznacionális hálózatanák létrehozása, amelynek hatása érzékelhető lesz a piacon, és elegendő választékot biztosít a nemzetközi kereslet számára. Ezt a jövőben felfelé lehet bővíteni az általános koncepciók, módszertanok és a projekt során szerzett tapasztalatok alapján.

A projekt koordinátora a Venetian Cluster (Olaszország).
Partnerek: Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Románia), Narodni Klastrova Asociace (Cseh Köztársaság), Euracademy Association (Görögország), Ruraltour - Federation Europeenne de Tourisme Rural (Franciaország), Asociacion Cluster de Turismo Sostenible De Aragon (Spanyolország).

A projekt a COSME program (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program) támogatásával valósul meg.