Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

ADI Hargita

Virtual Games for Real Life Skills

Egyesületünk partnerként vesz rész a Virtual Games for Real Life Skills projektben, amely az Erasmus+ program keretében valósul meg. 

 • Projektazonosító: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095331
 • Időtartam: 2021.03.01 - 2023.02.28.
 • Program: Erasmus+
 • Kulcsintézkedés: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
 • Intézkedés típusa: A digitális oktatásra való felkészültséget támogató partnerségek

A projekt koordinátora a franciaországi La route européenne des legende.

Partnerek:

 • Ekonomska šola Novo mesto - Szlovénia
 • REDefine - Association for Research, Education and Development - Portugália
 • Ahmet Cevdet Paşa High School - Törökország
 • Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás - Románia
 • Fondazione Enaip S. Zavatta Rimini - Olaszország

A társadalomban végbemenő technológiai változások megkövetelik, hogy az oktatási intézmények innovatív tanulási megközelítéseket vezessenek be annak érdekében, hogy a jövő polgárai a 21. században szükséges készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek. A játékalapú tanulással kapcsolatos kutatások egyértelműen bizonyították, hogy a játékok oktatási eszközként való használata hatalmas lehetőségeket kínál a mélyebb szintű tanuláshoz. Az adatok azt mutatják, hogy a többszereplős online játékok megjelenése óta a 13-17 év közötti fiatalok átlagosan napi 6-8 órát töltenek 3D-s, magával ragadó játékkörnyezetben, és a legnépszerűbb játékoknak, a Robloxnak és a Minecraftnak havi 70 millió játékosa van, akiknek többsége 11 és 17 év közötti. Bár a Roblox és a Minecraft a tizenévesek legnépszerűbb online szórakoztató platformja, az oktatási potenciált mindeddig még nem aknázták ki teljes mértékben.

A projekt célja olyan képzések és eszköztár kifejlesztése, amelyek révén az online játékok beépíthetővé válnak a tantermi oktatásba.

A projekt várható eredményei:

 1. Virtual Games for Real Life Skills képzési program
 2. Virtual Games for Real Life Skills eszköztár tanárok és oktatók számára
 3. Virtual Games for Real Life Skills eszköztár szülők/nevelők számára
 4. Képzések szervezése a képzési program tesztelésére, értékelésére és javítására
 5. Workshopok a fiatalok számára a képzési program elsajátításához

A program fő célcsoportjához tartoznak a diákok, tanárok és szülők/nevelők. Terveink szerint mintegy 600 közvetlen résztvevő kapcsolódik be a tervezett tevékenységekbe és 400 közvetetten érintett személy az eredmények terjesztésébe és népszerűsítésébe.

A projekt várhatóan javítja a diákok vállalkozói, digitális, kritikai gondolkodásbeli, szociális és kulturális készségeit, elősegítve a szakmai előrehaladás jobb esélyeit és a jobb teljesítményt az élet minden területén. Erősödik a diákok tanulási motivációja és az iskolai oktatási folyamatba való bekapcsolódása, mivel kreatív tanulási eszközöket kapnak egy olyan játékkörnyezetben, amelyet már amúgy a szórakozásuk részeként használnak.

A tanárok fejleszteni fogják saját digitális készségeiket, és olyan eszközöket kapnak, amelyek változatosabbá teszik tanítási megközelítéseiket és módszereiket. A szülők/nevelők a játékkörnyezet és a projekt által biztosított kommunikációs eszközök révén jobban be tudnak majd kapcsolódni gyermekeik tanulási folyamatába.